franciszkanska3.pl
Wirtualne zwiedzanie Maopolski wietego Jana Pawa II

Mie Wyobrani Miosierdzia

Słowa Jana Pawła II do młodzieży ... 12

sobota, 9 kwietnia 2011

Homilia podczas Mszy św. na zakończenie X Światowego Dnia Młodzieży, Manila 15 I 1995.
„Rodzice i starsi czują nieraz, że stracili z wami kontakt. Budzi to ich niepokój. Martwią się o was (...). Z naszej winy wielu ... rodziców czuje się osamotnionymi. Bywacie bardzo krytyczni wobec świata dorosłych (...), a czasem to oni was krytykują (...). Pamiętajcie jednak zawsze, że zawdzięczacie swoim rodzicom życie i wychowanie. Pamiętajcie o długu, jaki macie im do spłacenia, i o czwartym przykazaniu, które bardzo zwięźle wyraża nakazy sprawiedliwości wobec nich (...). W większości przypadków to oni nie szczędząc ofiar, zadbali o wasze wykształcenie. To oniwprowadzili was w dziedzictwo kulturowe ispołeczne waszej wspólnoty, kraju, ziemi rodzinnej. (...) to rodzice byli waszymi pierwszymi nauczycielami wiary. Rodzice mają zatem prawo oczekiwać od swoich synów i córek dojrzałych owoców swoich trudów, podobnie jak wy, dzieci i młodzież, macie prawo oczekiwać od rodziców miłości i opieki".
„Wzywam was, byście rozmawiali ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie w wyniosłym odosobnieniu! Rozmowa! Miłość! Wywierajcie zdrowy wpływ na społeczeństwo, pomagając mu obalać bariery, które wyrosły między pokoleniami".
„Jakże wielu młodych sądzi, że są wolni, bo uwolnili się od wszelkiej kontroli i (...) odpowiedzialności? Jak wielu z nich uważa, że skoro pewne wzory postępowania są społecznie akceptowane, to są także moralnie dozwolone? Źle wykorzystują cudowny dar płciowości; nadużywają alkoholu, sięgają po narkotyki, uważając takie postępowanie za właściwe, ponieważ część społeczeństwa je toleruje. Pod naciskiem rówieśników i ... przemożnym wpływem mód i tendencji nagłaśnianych przez środki przekazu łamią obiektywne normy moralne. Miliony młodych ludzi na całym świecie pada ofiarą ukrytych, ale realnych form zniewolenia".
„Drodzy bracia i siostry (...). Zachęcam was, byście otworzyli Ewangelię i odkryli, że Jezus Chrystus chce być waszym przyjacielem (...). Chce wam towarzyszyć w waszej trudnej drodze, na każdym etapie waszego życia (...). Chce być waszą ścieżką pośród lęków, wątpliwości, nadziei i marzeń o szczęściu. To On jest prawdą, nadającą sens waszym wysiłkom i ... zmaganiom. Chce dać wam życie (...)".
„... to wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie, które na horyzoncie dziejów człowieka jawi nam się czasem jako obietnica wspaniałej, nowej epoki, ale czasem budzi też obawy i lęki. Mówię to do was ja, człowiek, który ma za sobą tak wiele doświadczeń dramatycznych, bolesnych i niszczycielskich, ale zarazem tyleż samo doświadczeń radosnych, dających nadzieję i optymizm. Od waszej dojrzałości zależy jutro!".

Wybór tekstów Paweł Szuppe

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz
Archidiecezja Krakowska

Multimedialna encyklopedia Jana Pawa drugiego

POLECANE

Bp Grzegorz Ryś. Drogi Światła
Wielka Księga Miłosierdzia
Jestem Drugi
Doświadczanie Boga. Dla wierzących, poszukujących i wątpiących
Miłosierni jak Ojciec