franciszkanska3.pl
Wirtualne zwiedzanie Maopolski wietego Jana Pawa II

Mie Wyobrani Miosierdzia

Przygotuj się do spowiedzi ze św. Ignacym

środa, 27 marca 2013 Przygotuj się do spowiedzi ze św. Ignacym

Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. W naszych domach trwają gorączkowe świąteczne przygotowania. To też ostatni dzwonek, aby przygotować swoje serce na spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem poprzez sakrament pokuty i pojednania.

 

Warto pamiętać, że samo wyznanie grzechów, do którego często sprowadza się ten sakrament, jest dopiero czwartym spośród pięciu warunków dobrej spowiedzi. Obejmuje ona również rachunek sumienia, żal za grzechu, mocne postanowienie poprawy, a na końcu jest jeszcze zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

Najwięcej osobistego wysiłku kosztuje pierwszy z wymienionych warunków, czyli rachunek sumienia. Od tego, jak do niego podejdziemy, zależą wszystkie pozostałe etapy spowiedzi. Czasami go pomijamy bądź też podchodzimy do niego dość luźno, skupiając się na grzechach, które popełniamy od dłuższego czasu. Kojarzy się on też z poczuciem winy czy bezsilności. Rzadko zabieramy się za rachunek sumienia przez pryzmat miłości. A tak podchodził do niego św. Ignacy Loyola.

Ignacjańska metoda rachunku sumienia, w pięciu punktach, została zawarta w 43. punkcie Ćwiczeń Duchownych. Dla św. Ignacego był to nieodłączny element życia duchowego, nie tylko jezuitów, ale wszystkich chrześcijan. Głównym założeniem tej metody jest spotkanie się z Bogiem w codzienności poprzez badanie poruszeń duchowych (czyli tego, co nazywamy uczuciami i emocjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi), jakich każdy człowiek doświadcza w ciągu dnia. Stanowią one przedmiot rachunku sumienia. Teraz można przejść do poszczególnych etapów wskazanych przez św. Ignacego.

Punkt 1: Dziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa
Już na samym początku założyciel Towarzystwa Jezusowego przewartościowuje tradycyjne postrzeganie rachunku sumienia poprzez pozytywne wzmocnienie i postawę naturalnej wdzięczności wynikającej z przekonania, że wszystko, w tym nasze życie jest Bożą łaską.

Punkt 2: Prosić o łaskę poznania grzechów
Pomoc Boga jest konieczna, aby w perspektywie Jego miłości i oświecającej łaski dostrzec poruszenia duchowe i podjęte pod ich wpływem decyzje i działania, które nas od Boga oddalają.

Punkt 3: Żądać od duszy swojej zdania sprawy
Chodzi tutaj o spojrzenie w świetle wiary na to, co miało miejsce od ostatniego rachunku sumienia. Św. Ignacy proponuje, aby „przechodząc godzina po godzinie” poznać – w takiej właśnie kolejności – swoje myśli, uczucia, słowa i czyny.

Punkt 4: Prosić Boga o przebaczenie win
Bóg nie oczekuje od nas poczucia winy, ale żalu za grzechy, który – według św. Ignacego – jest rodzajem pocieszenia duchowego. Żal ten jest doświadczeniem niewierności, które powodowały oddalenie się naszego życia od Bożej miłości.

Punkt 5: Postanowić poprawę przy Jego łasce
Podejmowane postanowienia winny dotykać tego miejsca, do przemiany którego chcemy zaprosić Boga. Ważne jest, aby lepiej prowadziły do nawrócenia. Każde postanowienie przedstawmy ufnie Bogu, prosząc o poznanie, czy jest ono zgodne z Jego planem.

Św. Ignacy Loyola zaleca, aby taki rachunek sumienia, trwający ok. 15 minut, praktykować codziennie, nie tylko przy okazji przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania. W ten sposób staje się on głównym doświadczeniem modlitwy, a przede wszystkim spotkaniem z miłującym i przebaczającym Bogiem.

Autor: pk
Źródło: Franciszkanska3.pl

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz
Archidiecezja Krakowska

Multimedialna encyklopedia Jana Pawa drugiego

POLECANE

Bp Grzegorz Ryś. Drogi Światła
Wielka Księga Miłosierdzia
Jestem Drugi
Doświadczanie Boga. Dla wierzących, poszukujących i wątpiących
Miłosierni jak Ojciec