franciszkanska3.pl
Wirtualne zwiedzanie Maopolski wietego Jana Pawa II

Mie Wyobrani Miosierdzia

Czcze gadanie

czwartek, 1 grudnia 2011 Czcze gadanie

Dobra lub zła budowa (Mt 7,21.24-27) Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

 

Zapytałam mojego dobrego znajomego,  co słyszy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii? Odpowiedział: Słyszę czcze gadanie. I opowiedział mi krótką historię ze swojego życia.

„Miałem okres w swoim życiu, kiedy byłem bezrobotny, szukałem jakiejś pracy. Wiele osób w tej trudnej dla mnie sytuacji mówiło mi: pomogę Ci, wstawię się za Tobą, coś Ci załatwię. Wlewali w moje serce nadzieje i obietnice. A ja wciąż szukałem i czekałem, aby ktoś mi zaufał, dał szansę podjęcia pracy, aby skończył się mój koszmar bezrobocia. Na utrzymaniu rodzina i lęk o jej chleb powszedni.  Składane mi obietnice okazały się puste, bez pokrycia, a nadzieja pomocy okazała się złudną. Pewnego dnia znalazł się jednak człowiek, który nie mówił mi: pomogę Ci; szepnę słowo, komu trzeba, użyję swoich wpływów, wstawię się za Tobą…… Człowiek ten po prostu poprosił mnie do siebie i powiedział: Jest dla ciebie praca, chcesz…?”

Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że Pan Bóg nie potrzebuje naszego czczego gadania, pustych słów bez pokrycia. Chrystus potrzebuje naszych dobrych czynów, potrzebuje pełnienia woli Jego Ojca. Nasze życie wypełnione dobrymi uczynkami jest kluczem, który otwiera bramy Domu OjcaKrólestwa Niebieskiego.

Chryste proszę posyłaj swoich Aniołów, aby strzegli mych warg przed próżnym i pustym gadaniem, przed słowami bez pokrycia. Proszę wysyłaj swoich Aniołów, aby pomagali mi czynić dobro i pełnić wolę Twojego Ojca.

 

podpowiada Agnieszka Węsiora

Minuta ze Słowem

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz
Archidiecezja Krakowska

Multimedialna encyklopedia Jana Pawa drugiego

POLECANE

Bp Grzegorz Ryś. Drogi Światła
Wielka Księga Miłosierdzia
Jestem Drugi
Doświadczanie Boga. Dla wierzących, poszukujących i wątpiących
Miłosierni jak Ojciec